• ...bo w czasach niepewności
    ryzyko musi być analizowane

     

sprawdź co nowego znajdziesz w ofercie

Premia z tytułu wielkości przedsiębiorstwa – grudzień 2016 11lut

Premia z tytułu wielkości przedsiębiorstwa – grudzień 2016

Aktualizacja premii za ryzyko wielkości wycenianego przedsiębiorstwa stosowana jako składki stopy dyskontowej nieco niższa od poziomów z poprzedniego kwartału.
Dla spółek o najniższej kapitalizacji wycenianych metodą DCF optymalna premia w stopie dyskontowej wynosi aktualnie od 9 do 17 pkt proc.
Spółki małej kapitalizacji premiowane będą na poziomie 3-7 pkt proc., a średniej wielości podmioty, których kapitalizacja wynosi co najmniej 30 mln zł zwiększą stopę dyskontową o 1,8 pkt. proc.
Premia z tytułu wielkości dla różnej skali przedsiębiorstw sklasyfikowanych wg wartości kapitalizacji na dzień 31.12.2016 r. została zaprezentowana w zakładce stopa dyskontowa.

Czytaj więcej

Aktualizacja premii za ogólne ryzyko rynku – grudzień 2016 13sty

Aktualizacja premii za ogólne ryzyko rynku – grudzień 2016

Widoczny spadek wysokości premii za ogólne ryzyko rynku, która jest głównym składnikiem stopy dyskontowej wykorzystywanej w wycenie podmiotów gospodarczych. Ogólna premia za ryzyko rynku w czwartym kwartale 2016 r. spadał o 0,9 pkt. proc. do 5,80%, co wynika głownie ze wzrostu rentowności długoterminowych obligacji rządowych w USA.

Czytaj więcej