• ...bo w czasach niepewności
    ryzyko musi być analizowane

     

sprawdź co nowego znajdziesz w ofercie

Premia z tytułu wielkości - 3 kwartał 2016 14paź

Premia z tytułu wielkości - 3 kwartał 2016

Global Rating zaktualizował poziom premii za wielkość stosowanej przy ustalaniu stopy dyskontowej do wyceny przedsiębiorstw metodą dochodową (DCF). Na koniec trzeciego kwartału 2016 r. poziom oszacowanej premii dla spółek o średniej kapitalizacji (czyli takich których kapitalizacja wynosi co najmniej 230 mln zł i poniżej 780 mln zł) zwiększa stopę dyskontową o 2,1 pkt. proc.

Czytaj więcej

Aktualizacja premii za ogólne ryzyko rynku – wrzesień 2016 09paź

Aktualizacja premii za ogólne ryzyko rynku – wrzesień 2016

Global Rating zaktualizował wysokość aktualnej premii za ogólne ryzyko rynku kapitałowego stosowanej do kalkulacji stopy dyskontowej w wycenie przedsiębiorstw metodą dochodową (DCF). Wysokość premii na koniec września wyniosła 6,71% i jest o 0,23 pkt. proc. wyższa od stopy z końca czerwca.

Czytaj więcej