• ...bo w czasach niepewności
    ryzyko musi być analizowane

     

sprawdź co nowego znajdziesz w ofercie

Aktualizacja premii za ogólne ryzyko rynku – grudzień 2016 13sty

Aktualizacja premii za ogólne ryzyko rynku – grudzień 2016

Widoczny spadek wysokości premii za ogólne ryzyko rynku, która jest głównym składnikiem stopy dyskontowej wykorzystywanej w wycenie podmiotów gospodarczych. Ogólna premia za ryzyko rynku w czwartym kwartale 2016 r. spadał o 0,9 pkt. proc. do 5,80%, co wynika głownie ze wzrostu rentowności długoterminowych obligacji rządowych w USA.

Czytaj więcej

Premia z tytułu wielkości - 3 kwartał 2016 14paź

Premia z tytułu wielkości - 3 kwartał 2016

Global Rating zaktualizował poziom premii za wielkość stosowanej przy ustalaniu stopy dyskontowej do wyceny przedsiębiorstw metodą dochodową (DCF). Na koniec trzeciego kwartału 2016 r. poziom oszacowanej premii dla spółek o średniej kapitalizacji (czyli takich których kapitalizacja wynosi co najmniej 230 mln zł i poniżej 780 mln zł) zwiększa stopę dyskontową o 2,1 pkt. proc.

Czytaj więcej